Meny

Servicehörnan

Johan Eliassons idé skapar effektivitet och värnar om kunden. Servicehörnan är en plats där snabba möten mellan handläggare och invånaren kan äga rum. Johan uppmanar fler kollegor att skicka in sina idéer till Idéslussen som han beskriver som ett bra stöd för idégivaren.

Johan Eliasson i Servicehörnan.

Samtal med Johan

Idéslussen träffar Johan i Servicehörnan som är den plats där snabba möten numera kan äga rum. Servicehörnan består av ett bord, två stolar och en dator där handläggarna kommer åt de ärendesystem de behöver för att kunna ge kunden den information som efterfrågas. Det finns också tillgång till en skrivare om behov finns.

Bakgrund

Bakgrunden till idén är Johans funderingar kring hur man får till effektivare möten med invånaren. Han vill underlätta för kunden och skapa en bättre arbetsmiljö för handläggarna. Det finns liknande lösningar på andra ställen, som till exempel bibliotek med servicediskar där man möter upp kunden. Johan beskriver hur kunden kan uppleva det som en mur att ta sig förbi och med servicehörnan kommer kunden närmare.

Idén blir verklighet

Johan berättar att det är flera handläggare som har börjat använda servicehörnan redan. Från början var Johans tanke att göra om ett av konferensrummen på bottenvåningen till ett så kallat flexkontor eller en mötesplats. Resultatet blev lite mindre än han hade tänkt sig, men han är nöjd med placeringen och tycker att det känns bra att idén äntligen har blivit verklighet.

Idéslussens roll

Johan är nöjd med idéslussen som verktyg, bra bemötande och mycket bra stöd i arbetet med att förverkliga Idén. Johan lyfter fram Maria Gren som är planerare på Miljökontoret och tycker att hon har varit ett stort stöd och en positiv kraft. Johan vill också uppmana idéslussen att ta sig an de digitala idéerna som skickas in och inte avfärda dem.

Tips till kollegor i Örebro kommun

Johan vill uppmuntra andra medarbetare att inte tveka att skicka in sin idé - både stora och små.

Idé

En plats för snabba möten.

Önskat resultat

Snabb och säker service för både invånare och medarbetare.

Idégivare

Johan Eliasson, Miljökontoret.

Senast uppdaterad: 9 april 2018

Publicerad: 23 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se