Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Trygg miljö i skolan

"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt
till en trygg miljö i skolor och förskolor.
Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad.
Detta är ett ansvar för varje vuxen,
liksom för alla barn och ungdomar"

Örebros trygghetsvision,
antagen 18 augusti 2002

Trygghetsgruppen

Skolan har tillsammans med övriga skolor i Dylta skolområde en trygghetsgrupp som arbetar med att motverka mobbning och kränkande behandling.

Skolan har utarbetat en trygghetsplanWord där det framgår på vilka olika sätt vi arbetar för att motverka mobbing och diskriminering.

Dela:

10 november 2016 • 09.31

Trygghetsgruppen

Dylta skolor

Åsa Björkman
Rektor

Marie Arvidsson
Skolsköterska

Mary-Ann Jonsson
Ervalla skola

Pia Gustavsson
Ervalla skola

Christoffer Gustavsson Ärneteg
Ölmbrotorps skola

Josefine Roos
Ölmbrotorps skola

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje individ rätt att bli respekterad för den han/hon är.

Alla har rätt till likvärdig behandling och skydd mot alla former av våld och övergrepp.

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-21 35 21

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola