Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insats, skolsköterska samt skolläkare

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera i skolan.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För den medicinska insatsen ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Vid hälsorelaterade orsaker som kan hindra lärandet kan du som elev och/eller vårdnadshavare vända dig till skolsköterskan.

Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

tioner erbjuds om man ej följt svenskt vaccinationsprogram.

Vi har tystnadsplikt.

 

Hälsobesök

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följs elevens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

Tillsammans pratar vi om: Kost, sömn, rörelse, skolsituation, relationer, tobak, narkotika, alkohol, sexualitet, könsidentitet.

Besöken innehåller även vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll. Alla moment ingår inte automatiskt vid alla hälsobesök utan ser olika ut beroende på årskurs.

Vaccination

Vaccinationer erbjuds under årskurs 2 och 8, för flickor även under årskurs 6.

Kompletterande vaccinationer erbjuds om man ej följt svenskt vaccinationsprogram.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.

I de fall barnet ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen.

Kontakta därefter skolsköterskan.

Länk: www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens föräldratelefon för råd och stöd: 019-21 36 00

KONTAKT

Maria Löfström, skolsköterska
telefon: 019 21 37 80
maria.lofstrom@orebro.se

Mottagning:
Skolsköterskan finns på skolan måndag, onsdag och fredag mellan 7.30-16.00. Vissa tider kan variera.

Giorgios Syrakis, Skolläkare

Tid till skolläkaren bokar ni via skolsköterskan.

Dela:

30 oktober 2018 • 07.56

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Sveaskolan
Välkomnar

Ulrika Johansson som ny rektor till hösten 2019


Fritids har stängt!

  • Fredag 14 juni
  • Tordag 15 augusti
  • Fredag 16 augusti
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan