Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsans medicinska insats

​(fd. skolhälsovården)

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolsköterska och skolläkare, numera benämnd som elevhälsans medicinska insats.

Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Elevhälsans medicinska insats arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2 och 4. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 2 och för flickor skolår 6 samt vid behov.

Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

Handlingsplan för Skolhälsovården Hovsta och Dylta skolornaWord

Lillåns vårdcentral:
För övrig sjukvård hänvisas till Lillåns vårdcentral
Tel: 019-602 47 00

Länkar

Egenvård barnlänk till annan webbplats:
Landstingets råd kring sjukdomar hos barn

Sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats

Huvudlöss:länk till annan webbplats
Information kring huvudlöss och luskamning

Dela:

4 september 2017 • 10.24

Kontakt

Skolsköterska
Marie Arvidsson  
Tel. 019-213021
Lämna gärna ett meddelande på röstbrevlådan så ringer jag upp så snart jag kan.
marie.a.arvidsson@orebro.se

Marie finns på skolan torsdagar
kl 9.30-13.00.

Skolläkare
Lars Hagnestad
Besök hos skolläkaren sker efter överenskommelse med skolsköterskan.

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-28 12 16

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola