Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

På Sveaskolan sker elevhälsoarbetet till stor del i arbetslagen. Om det finns behov av extra stöd kan man ta hjälp av skolans elevhälsa som består av rektor, specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

"Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. ... Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling." (Skolverkets riktlinjer 2012)

För att skapa en helhetssyn kring förskola och skola samverkar elevhälsan från förskola och skola. Vi arbetar för bra stadieövergångar, kännedom om varandras verksamheter samt gemensam kompetensutveckling.

Alla åtgärder som rör enskilda elever görs i samråd med vårdnadshavare. Du som är vårdnadshavare kan även kontakta någon ur elevhälsan på nedanstående telefonnummer :

KONTAKT

Anders Carlsson, rektor
Telefon: 019 21 31 60
anders.r.carlsson@orebro.se

Lillemor Huononen, specialpedagog
Telefon: 019-21 24 14
lillemor.huononen@orebro.se

Barbara Andersson, specialpedagog
Telefon: 019-21 24 14
barbara.andersson@orebro.se

Susanne Bengtsson, kurator
Telefon: 019-21 48 24
susanne.bengtsson@orebro.se

Magnus Elfving, socialpedagog
Telefon: 019-21 24 14
magnus.elfving@orebro.se

Maria Löfström, skolsköterska
Telefon: 019-21 37 80
maria.lofstrom@orebro.se

Annika Palmblad, skolpsykolog
Telefon: 019-21 16 23

Dela:

7 december 2018 • 08.53

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Sveaskolan
Välkomnar

Ulrika Johansson som ny rektor till hösten 2019


Fritids har stängt!

  • Fredag 14 juni
  • Tordag 15 augusti
  • Fredag 16 augusti
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan