Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Hälsa

På undersidorna till "Hälsa" kan du läsa om på vilka sätt vi arbetar för att eleverna ska må så bra som möjligt.

Frisktänkande

Förebyggande arbete och att främja det friska är fokus för allt barn- och elevhälsoarbete i Örebro kommun; det handlar om att ha ett "frisktänkande" istället för ett "risktänkande".

Trygg miljö

Alla anställda, även de som inte ingår i barn- och elevhälsoteamen, är engagerade i arbetet med att förskolan och skolan ska vara en trygg miljö.

Om olyckan är framme!

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden. Elever i fristående skolor och enskild verksamhet måste vara folkbokförda i Örebro för att försäkringen ska gälla. Försäkringsgivaren är AIG Europe och försäkringen gäller till den 30 juni 2011.

Vid olycka

Kontakta först läkare eller tandläkare (om det är en tandskada).
Anmäl olyckan som en olycksfallsskada till Länsförsäkringar Bergslagen på 019-19 46 00 eller personskada@lfbergslagen.se.
För frågor kontakta Länsförsäkringar Bergslagen på tel 019-19 46 00.


Dela:

9 september 2015 • 13.42

"I skolan kan hälsa betyda att få vara den man är utan att utsättas för kränkningar för vem man är som person".

Detta regleras bland annat i Skollagen [1985:1100]

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola