Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Hagaskolans profiler


Idrottsprofil: 

Praktik varvas med teori. Innehållet kommer att utgöras av tre centrala områden: rörelse, hälsa & livsstil samt utevistelse.

Inom rörelse kommer eleven bland annat att möta idrottslekar och rörelse till musik.

Hälsa & livsstil bidrar med kostens betydelse samt teori kring uppvärmning och idrottsskador.

Utevistelse, där eleven får möjlighet till fördjupade kunskaper inom orientering och allemansrätten.

No/Science:

Eleven kommer att möta de fyra ämnena kemi, fysik, biologi och teknik och flera olika arbetssätt som t.ex. laborationer (experiment), exkursioner (utflykter/besök) och fördjupningar inom olika områden.

Möten med utomstående aktörer som Tekniska kvarnen, Komtek och Naturskolan kommer att bli möjligt. Det kan även komma att finnas inslag av programmering i denna profil.

Estetisk profil:

Eleven får möjlighet att skapa och uttrycka sig på olika sätt inom bild och form, musik och slöjd. Tanken är att eleven ska arbeta efter tre olika innehållsblock, tematiskt arbete, musikal och fördjupning inom de olika estetiska ämnena.

Ämnesfördjupning:

I profilen har eleverna möjlighet att fördjupa dina kunskaper i matematik, svenska, engelska och de fyra SO- ämnena (samhällskunskap, geografi, religion och historia). Arbetet kommer att ske i treveckorsperioder där varje period fokuserar ett visst antal ämnen.

Det arbete eleven arbetar med har anknytning till klassens undervisning, alltså arbetar eleven med det som för tillfället arbetas med i klassen.

Engelska:

Under profilen i engelska kommer eleven få möjligheter att arbeta med flera olika teman som till exempel mat, fritidsaktiviteter och djur. Under profilen kommer eleverna att titta på film, spela spel, leka lekar, dramatisera och eventuellt göra studiebesök. Eleverna kommer även ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift samt lyssna och läsa.

Dela:

23 oktober 2017 • 14.20

tenn hjärta
Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan