Meny
 • Start
 • / Guide för skolarbeten

Guide för skolarbeten

Här finns tips och råd för dig som ska göra ett skolarbete. Du hittar bland annat information om hur du skriver källförteckningar, hur du skriver ett referat eller citat och vad upphovsrätten innebär.

Källförteckning

När du skriver ett skolarbete är det viktigt att ange var informationen kommer ifrån. Källförteckningen bifogas längst bak i ditt arbete (före eventuella bilagor) och uppgifterna ska stå i alfabetisk ordning.

Din källförteckning kan bli mer överskådlig om du skiljer på tryckta och elektroniska källor.

 Så här skriver du en källförteckning (enligt APA)
exempel på många olika slags källor: webbsidor, böcker, artiklar, social medier m.m.
Välj källa i spalten till höger.

Länk till olika slags referenssystem

Referat

Varför ska man ange referenser (källor)?

Det hör till god ton att tala om vilka källor du använt dig av i ditt arbete.
Vetenskapliga arbeten skapas i ett samspel mellan ditt eget arbete och tidigare forskning. Det är därför viktigt att du talar om vad någon annan kommit fram till och vilka åsikter/resultat som tillhör dig.

Huvudsyftet med referenser är alltså:

 • att läsaren ska få veta när du stöder dig på någon annans arbete
 • att ge läsaren möjlighet att själv ta del av källorna du använt

Källorna hänvisar du till på två sätt: direkt i den löpande texten, sk citat och referat, samt i en källförteckning som placeras i slutet av arbetet.

Hur?

Det finns olika sätt att referera/hänvisa till en källa i din löpande text - citat eller referat.

Oavsett om du använder citat eller referat är det viktigt att skriva en tydlig källhänvisning (referens) direkt efter hänvisningen till källan, inom parentes eller i fotnot, var konsekvent!

Referat/källhänvisning

Referat = "koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentligaste" (Nationalencyklopedin, 2014)

dvs en egen formulerad sammanfattning av någon annans text.

Kom ihåg att referatet:
1. Är kortare än originalet
2. Återger innehållet korrekt och objektivt
3. Är formulerat med egna ord
4. Anger källan i texten

Referatmarkörer

När du i texten förtydligar att du hämtat uppgifterna från någon annan kan du använda sk referatmarkörer/referatverb, till exempel "Enligt författaren kan...". "Författaren anser att ...", "Larsson säger att...".

Exempel på andra referatmarkörer/referatverb:

 • menar
 • föreslår
 • påpekar
 • betonar
 • hävdar
 • visar

Vill du betona VEM som säger något placerar du författarens namn i den löpande texten utanför parentesen:
Enligt Persson (2013, 45) kan man anta att...

Vill du betona VAD som sägs placerar du författarens namn inom parentesen:
Man kan anta att fusk kan undvikas genom att upplysa studenterna om vad plagiering verkligen innebär. (Persson 2013, 45)

Använder du fotnoter skriver du inget årtal samt eventuellt sidnummer i den löpande texten.

Frasbanken - ger dig hjälp med formuleringar i uppsatsens olika delar.

Utformning av referensen/källhänvisningen (APA)

Direkt här under finns några exempel på hur du gör hänvisningar i löpande text till ett antal olika slags källor.

Vill du veta hur du gör med en typ av källa som inte finns nedan se:
Jönköpings högskolebiblioteks guide för hänvisning i text
Välj ditt material i spalten till höger och titta sedan efter "Källhänvisning i löpande text alternativt "Direkta citat".

Webbsidor

Url-adressen samt hämtningsdatum infogar du enbart i källförteckningen enligt APA.

 • Författarens efternamn + årtalet då sidan senast uppdaterades
 • Om författare saknas
  Anger du de som står bakom webbsidan (organisation, företag, myndighet)

  Exempel:
  Rädda barnen, 2013
  Alternativt "Enligt Rädda barnen (2013) har svenska ungdomar..."

  Om uppdateringsdatum/år saknas
  (Andersson, u.å.)
 • Blogginlägg
  (Efternamn, år, datum)
 • Sociala medier
  (Efternamn, år, datum)
 • Poddsändningar
  (Producentens efternamn, år, datum)
 • Youtube - strömmande video
  (Efternamn, datum)

Böcker

 • En författare: författarnamnet, utgivningsår och eventuellt sida (tex vid citat)
  Exempel:
  Larsson 2014, s. 58
 • Två eller tre författare: Samtliga nämns i källhänvisningen samt årtal
  Man använder "och" i den löpande texten och "&" i källhänvisningen.
  Exempel:
  I boken "Gymnasiearbetet" beskriver Larsson och Persson (2011)...
  eller
  Larsson & Persson 2011
 • Flera sidor efter varandra utmärks med bindestreck
  Exempel:
  Larsson 2014, s. 58-63

Dagstidnings-/Tidskriftsartikel

(Författarens efternamn, årtal)


Illustrationer (från webbsidor)

Upphovsman, årtal då sidan uppdaterades
Är det ett fotografi är fotografen upphovsman
Exempel: (Nationalencyklopedin, 2015)

Citat

Då du tycker att det nödvändigt att exakt återge en källa använder du dig av så kallade citat. Det kanske handlar om en formulering som är för bra för att skriva om med egna ord.

Citat är i regel inte längre än max några rader och ska användas sparsamt.

Citerar du till exempel en halv sida anses det som plagiering även om du anger källan.

Det är viktigt att skriva av citatet ordagrant.

Text med löpande citat

Kortare citat skrivs löpande i texten.

Exempel:
Enligt Salwén är syftet med boken att "presentera, systematisera och diskutera några inflytelserika förslag till hur dessa problem kan lösas" (Salwén 2013, 9).
Notera att punkten sätts först efter parentesens slut. Använder du fotnot placeras den efter punkten.

Text med blockcitat

Ett längre citat kallas blockcitat och brukar markeras genom ett indrag i texten och mindre teckensnitt än normalt (till exempel från 12 pt till 10 pt).

Exempel:

Utelämnande av ord i citat

Ibland kan man vilja utelämna ett eller flera ord i citatet, om de t ex inte tillför något viktigt eller gör sammanhanget grammatiskt konstigt.

Utelämnande av ord/text: [...]

Exempel:
"Utgå gärna från det ni själva tycker är en bra prestation. [...] försök arbeta fram en form för presentationen som är ovanlig och lite överraskande."

Citat i citatet

Används ett citat i citatet markerar du det med enkla citattecken:

Exempel:
"enligt författaren är boken 'Sveriges mest lästa' på 35 år."

Punktens (och andra skiljetecken) placering

Om hela meningen omges av citationstecken placeras punkten före avslutande citationstecken.

Exempel:
"Och det är en kraft som vi alla behöver visa respekt."

Om enbart den sista delen av meningen omges av citationstecken avslutas meningen med punkten.

Exempel:
Många säger att "gräset är grönare på andra sidan".

Fler regler hittar du på sidan Din svenska.

Upphovsrätt och plagiering

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen styr vad du får göra med material (till exempel bilder, fotografier, texter, musik och film) som andra har skapat.

Om du använder andras material utan lov eller på ett felaktigt sätt bryter du mot lagen.

Du får förstås använda andras artiklar och texter när du samlar fakta till ett arbete, men allt ska skrivas med egna ord, formuleringar och reflexioner. Sedan hör det till god ton att tala om vilka källor du använt dig av.

Du får använda dig av kortare stycken av en text, så kallade citat.

Patent- och registreringsverkets information om upphovsrätt.

Plagiering

Plagiat innebär att man använder andra personers arbete (till exempel bilder och texter) utan att tala om vem som är upphovsman.

Exempel på plagiat är om du:

 • använder enstaka meningar eller hela stycken ur någon annans arbete utan att ange källan.
 • byter ut endast några ord här och där i en text ellerbara skriver om den lite grann.
 • kopierar till exempel bilder, diagram och tabeller utan upphovsmannens tillstånd.

Även om du anger upphovsmannen kan det räknas som plagiering om du till exempel:

 • bara byter ut några ord i texten mot synonymer.
 • inte sätter ut citattecken och ändå använder upphovsmannens formuleringar ordagrant.

Läs mer:

Högskolan i Borås - antiplagieringsguide

Linnéuniversitetets information om plagiering

 

Vad gäller för bilder?

Andras bilder

Bilder av olika slag skyddas av upphovsrättslagen och om du använder en bild utan tillstånd kan du i värsta fall dömas till böter.

För att få använda en bild fritt krävs att upphovsmannen varit död i 70 år.

När du använder bilder i ett skolarbete gäller skolkopieringsavtalet som ger vissa undantag i upphovsrättslagen.

Lärare och elever får bland annat i undervisningssyfte:

 • fotokopiera
 • skriva ut
 • skanna
 • ladda ner, t ex till USB-minne
 • kopiera för att lägga in i prestentationer, t ex PowerPoint, Prezi
 • spara digitala kopior
 • e-posta kopior inom undervisningsgruppen
 • tillgängliggöra kopior digitalt inom undervisningsgruppen, t ex på lärplattform/intranät.

I avtalet ingår att du i anslutning till bilden anger upphovsmannens namn och var materialet hämtats.

Viktigt att tänka på är att i kopieringsavtalet ingår det inte att man får publicera andras upphovsrättsskyddade texter och bilder på internet, till exempel på skolans webbplats, blogg eller Facebook-sida. För detta behövs oftast upphovspersonens tillstånd.

Egna bilder

Bilder du själv tagit har förstås du upphovsrätten till och bestämmer över.
Du får t.ex. lägga upp egna bilder på andra personer på din Facebooksida, blogg eller liknande så länge bilden inte är kränkande i lagens mening. Sådana bilder styrs inte av upphovsrättslagen utan personuppgiftslagen. Du kan läsa mer om det på Datainspektionens webbplats.

Hitta fria bilder

Det finns en del gratisarkiv med bilder på webben. Kom ihåg att läsa noga vad som krävs för att få använda bilderna från de olika sidorna!

ARKive
Bilder på djur och natur. Även filmer. Får ej spridas utanför skolan.

Art Images for College Teaching
Bilder av konstverk från olika epoker att användas i skolundervisning.

Creative Commons (CC) innebär att den som skapat ett verk (en text, ett foto, ett filmklipp, ett bildspel, etc.) tillåter spridning av detta genom olika licenser.

Flickr
Sök efter Creative Commons-märkta bilder som är fria att användas utifrån sex olika CC-licenser.

Fotoakuten
Många tusen bilder att använda om källan anges under bilden.

Freedigitalphotos.net
Fria bilder att använda om man anger fotografens namn + sidans namn.
T ex bild: thephotoholic / FreeDigitalPhotos.net

Fotofinnaren.se
En bildbank att använda i undervisning och skolarbete.

Google bilder
Gå till Användarättigheter och välj alternativet "som får användas".

morgueFile
Mängder av bilder donerade av många olika personer.

NE
Bilderna får användas i arbeten och presentationer för skolbruk. Ange källan.

Pexels


Pixabay
Välkommen att ladda upp egna bilder eller sök efter andras som du till exempel får bearbeta.

Public Domain Photo Library
Tema miljö, får användas fritt i undervisningen.

Stock.XCHNG
Över 40 000 fria bilder. Det krävs en registrering (gratis) för att få använda arkivet.

Wikimedia Commons

Gymnasiearbetet

Här hittar du mallar för gymnasiearbetet om du läser ett teoretiskt program.

1. Idéskiss

I idéskissen presenteras idéerna som ligger till grund för arbetet översiktligt.
Vad har du/ni tänkt att göra?
Vilket material behöver du/ni?
Slutprodukt? Vad ska det bli?
Hur ser tidsplanen ut?

Rudbecksgymnasiet - Idèskiss (doc, 23.5 kB)

2. Arbetsplan

I arbetsplanen går du/ni in mer på detaljer och beskriver varje delmål fram till den färdiga produkten.

Bakgrund
Syfte: Varför vill du/ni göra det här projektet?
Problemformulering
Metod = hur går du/ni till väga? (litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment, undersökningar mm)
Material (särskild programvara, verktyg etc)
Tidsplan (vad ska göras, när ska det ske och vem ska göra det?)
Redovisningen

Rudbecksgymnasiet - Arbetsplanen (doc, 32.5 kB)

3. Rapport

Detta är själva gymnasiearbetet. Både bakgrundsmaterial och vad kom du/ni fram till.

Tips: Ladda ner rapportmallen som word-dokument till din dator. Ställ markören i dokumentet och välja "spara som" under arkiv.

OBS! Den automatgenererade innehållsförteckningen fungerar inte på iPad.

Rudbecksgymnasiet - Dokumentmall (doc, 38 kB)

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019

Publicerad: 23 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se