Skapa nytt klassteam

Guiden visar hur du skapar ett Team för din klass i Office365. Guiden visar också hur du namnger teamet och lägger till medlemmar/elever.

1. Klicka på Team.

2. Välj sedan Gå med i eller skapa ett team.

3. Klicka på Skapa team.

4. Välj Skapa ett team från grunden och sedan Klass.

5. Namnge ditt team. Ex. Änglandaskolan klass 5. Klicka på Nästa.

6. Nu kan du lägga till medlemmar/elever/klass i ditt team.

  • Du kan lägga till medlemmar en och en genom att skriva deras namn.
  • Du kan också lägga till flera medlemmar på en gång om de ingår i en e-postgrupp.
  • Du kan lägga till medlemmar som elever eller lärare.

Om du vill ordna ditt team innan medlemmarna kommer in så kan du välja att hoppa över och bjuda in medlemmarna när du är färdig.

7. Klicka på Hoppa över för att starta ditt nya team.

Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Publicerad: 13 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?