Schemalägg möten i Teams

I Microsoft Teams kan du se och planera dina möten, både i och utanför programmet. Den här guiden går igenom grunderna kring schemaläggning av möten. 

Videon är producerad av Microsoft.

Är inte videon på ditt språk? Välj Textning. 

Läs mer om schemalagda möten i Microsoft Teams på Microsofts sida med videoutbildningar.

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Publicerad: 18 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?