Planera ett evenemang med Planner

Den här guiden visar hur du kan planera ett evenemang, t.ex. en marknadsföring, personalfest eller liknande.

Videon är producerad av Microsoft.

Är inte videon på ditt språk? Välj Textning.

Sammanfattning

Arbeta med buckets

Använd buckets och sortera uppgifter efter typ, som evenemangsplanering, marknadsföring och säljmaterial.

  1. Välj Lägg till ny bucket och ange en ny uppgiftskategori.
  2. Välj + och lägg till uppgifter i en bucket och ange sedan ett namn.
  3. Välj Lägg till uppgift.

Arbeta med etiketter

Använd etiketter för att se vilka uppgifter som kräver din uppmärksamhet.

  1. Ange namn för etiketterna.
  2. Välj en färgad ruta om du vill ta bort eller lägga till en etikett för en uppgift.

Lägga till en kommentar

Lägg till en kommentar för att diskutera en uppgift med de personer som den är tilldelad till.

  1. Skriv ett meddelande i rutan Kommentarer.
  2. Välj Skicka.

Hålla reda på uppgifter

Med Diagram och Tavla kan du övervaka hur det går för alla teammedlemmar och projektet som helhet samt sortera och organisera uppgifter.

1. Visa de uppgifter som förfaller inom kort genom att välja Diagram > Gruppera efter > Förfallodatum.

2. Sortera uppgifter efter förlopp genom att välja Tavla > Gruppera efter > Förlopp.

Obs! Uppgifter ordnas efter Ej påbörjad, Pågår och Slutförd så att du vet när du är redo att lansera produkten.

Senast uppdaterad: 24 september 2019

Publicerad: 24 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?