Kreditera en extern kundfaktura

Den här guiden visar hur du krediterar en kundfaktura till en privatperson eller ett företag.

2. Fyll i fältet Kreditering längst ned på blanketten

  • Kryssa i om fakturan ska helkrediteras/kvittas eller om den ska delkrediteras, samt om den ska skickas ut till kund (rekommenderas till företagskunder). Vid delkreditering, fyll i beloppet som ska krediteras.
  • Fyll i Ursprungsfakturans nummer
  • Skriv Orsak till kreditering (t.ex. "dubbelfakturerad" eller "utställd till fel förvaltning")
  • Skriv Datum och vem som är Utfärdare
  • Skriv ut blanketten. Fälten Beslutsattest och Behörighetsattest ska skrivas under av en beslutsattestant och en behörighetsattestant.
  • Skicka blanketten till Fakturaservice, Box 30050

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Publicerad: 9 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?