Boka möte i Teams

Den här guiden visar hur du bokar in ett möte från Microsoft Teams. Mötet innehåller bara de personer som speciellt har bjudits in när mötet har schemalagts. Mötet kan innehålla ljud, video och skärmdelning. 

Du kan schemalägga ett privat möte med alla i organisationen, oavsett om de finns på grupper eller inte. Vid varje privat schemalagt möte startas också en ny tråd i chatten för alla som deltar i mötet. Se även denna guide om privata konversationer och samtal

1. Öppna Möten i Teams

Öppna Teams och klicka på Möten i vänsterspalten. 

och klicka sedan på Schemalägg ett möte.

2. Välj om mötet ska vara privat

Om mötet inte ska vara öppet för alla medlemmar i kanalen, väljer du Ingen under "Välj en kanal att mötas i".  

3. Bjud in deltagare

Bjud in de personer som ska delta på  mötet. Bokningen hamnar som vanligt i din kalender i Outlook.

4.  Schemalägg ett möte

Skriv en rubrik och välj sedan Schemalägg ett möte för att skicka bokningen. 

Senast uppdaterad: 26 juni 2019

Publicerad: 26 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?