Använda flikar i Teams

Med flikarna i Teams får teammedlemmarna enkelt tillgång till exempelvis filer, planeringsverktyg och andra projektdokument.

Den här videoguiden visar hur flikarna fungerar och hur du kan lägga till egna.

Videon är producerad av Microsoft.

Är inte videon på ditt språk? Välj Textning.

Läs mer om flikar i Microsoft Teams på Microsofts sida med videoutbildningar.

Senast uppdaterad: 24 september 2019

Publicerad: 24 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?