Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Almby särskola fritidshem

Almby särskola fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuder aktiviteter utifrån barnens individuella behov och önskemål.
Vi tillhör Almbyskolans heldagsomsorg och har fritidsbarn på olika utvecklingsnivåer som har sin skoltillhörighet på Almbyskolans grundsärskola.

Almby särskola fritidshem består för närvarande av 13 fritidsbarn och 14 personal med olika tjänstgöringsgrader och arbetstider på fritidshemmet.

Vi planerar verksamheten utifrån aktiviteter där varje individ kan delta utifrån sina förutsättningar.Vårt främsta mål är att göra barnen så självständiga som möjligt.Vi försöker hitta och anpassa aktiviteter efter varje fritidsbarns behov och möjligheter.

Almby särskola fritidshems verksamhet är en skolbarnomsorg som är tillgänglig för barnen mellan 7-12 år när föräldrarna arbetar eller studerar.Finns behov utöver det måste rektor kontaktas för en elevvårdskoferens. Fritidshemmet är öppet alla skoldagar,lov och studiedagar under året.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa på telefon 019-213787 eller 019-213788.

Våra mål på Almby särskola fritidshem

                    Det här vill vi

Vara tillsammans-Lära känna varandra.Få nya vänner.

Göra saker tillsammans-Lära oss nya saker av varandra.

Prata med varandra-Lära oss förstå varandra med ord,tecken,kroppsspråk och bilder.

Almby särskola fritidshems aktiviteter

Varje dag efter skolan har vi en fritidssamling sedan äter vi mellanmål.Efter mellanmål så är det fri lek och barnen får välja aktivitet själva.

Exempel på aktiviteter är bakning, musik/sång, film, data och skapande.

Under loven ordnar vi gemensamma aktiviteter och utflykter.

Dela:

15 februari 2018 • 09.48

Vi arbetar här

Petra Wrenne

Anna Jonsson

Anette Hultgren

Mikael Bredberg

Annette Heeger Gustafsson

Margareta Sers

Anneli Ammesmäki Jansson

Sanna By

Laila Jansson

Julia Ryhed

Jessica Brolin

Nina Nyberg

Jörn Hauge

Sandra Ludvigsson

Robin Tomasson

Madlin Malke

Lena By

Kicki Rosbo

Kontakt
Telefon:
019-213787
019-213788
Sjukanmälan
019-213788
(På telefonsvarare före 7.30)
Skol-/fritidsskjutsar

Skolskjutsar: 019-175017
Färdtjänst:019-175000

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9