Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Grundsärskolan

Grundsärskolan på Almby skola har inriktningen träningsskola .

Flera av eleverna har, förutom sitt begåvningshandikapp. även tilläggshandikapp såsom tal-; syn-, och hörselskador, rörelsehinder och autismspektrumstörningar.


Undervisningen

Vi arbetar utifrån träningsskolans kurs- och timplaner och ett specifikt pedagogiskt arbetssätt utarbetat för just våra elever.
Vi har olika aktiviteter såsom gymnastik med gymnastiklärare. Gymnastikläraren är också med på bad , vi badar på Barn och ungdomshabiliteringen och Eyrabadet.
Vi sjunger och spelar tillsammans. Vi lagar mat och bakar. Eleverna kan välja att lyssna på musik eller skriva på dator. De har också möjlighet att uttrycka sig genom att måla, rita, och pyssla.
Vi ser relationen mellan barn-barn och barn-vuxen som viktig för att utvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt. Vi strävar efter ett förhållningssätt som bekräftar och stöttar eleverna i att utvecklas på bästa sätt.
Vi lägger stor vikt vid att utveckla lärandemiljön.
Eleverna har inflytande över sitt eget lärande efter sin förmåga och bli respekterad för den han/hon är.
Vi dokumenterar genom att ta kort och att filma.

Individuell utvecklingsplan

Varje elev har en individuell utvecklingsplan.
De individuella undervisningsplanerna görs i samråd med elevernas föräldrar. De mål man strävar mot utgår från de fem undervisningsområden som ingår i träningsskolans kursplan dvs. kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.


Fritids

Träningsklasserna har ett eget fritids. Där bereds plats för elever i åk. 1-6. Den personal som arbetar på fritids, arbetar även i de olika träningsklasserna på Almby grundsärskola.

Dela:

19 augusti 2019 • 14.40

Kontakt

Telefon:
019-21 37 87
019-21 37 88

Skol-/fritidsskjutsar

Skolskjutsar:  019-17 50 17
Färdtjänst: 019-17 50 00

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9