Viktig information till gode män gällande försäkring

Gode män kommer inte längre att omfattas av kommunförsäkringen utan endast olycksfallsförsäkring med skydd under verksamhetstid.

Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare fört diskussioner kring kommunens ansvarsförsäkring kopplat till rollen som god man, något som resulterat i att gode män som grupp blivit försäkrad.

Under våren 2017 kommer dock en ny upphandling av kommunförsäkringen att göras, vilket bland annat innebär i att gode män inte längre kommer att vara försäkrade. Skyddet kvarstår dock fram till 30 juni 2017. Tillsvidare står gode männen kvar i olycksfallsförsäkringen med skydd under verksamhetstid men även detta kan komma att försvinna i framtiden.

Vi vill passa på att informera om att Riksföreningen frivilliga samhällsarbetare har en olycksfall- och krisförsäkring som gäller för alla medlemmar. Gode män och förvaltare kan även teckna en ansvarsförsäkring. Detta kan ge dig som god man ett bra skydd i ditt uppdrag. Du kan läsa mer om försäkringen på Riksföreningen frivilliga samhällsarbetares hemsida.

Senast uppdaterad: 27 december 2016

Publicerad: 27 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?