Vanliga fel i en årsräkning - och hur du rättar till dem!

Nu är det dags för gode män och förvaltare med ansvar för att sköta någons privatekonomi att lämna in sin redovisning för 2016 till överförmyndarkansliet.

Många har under året lagt in sina siffror i digitala redovisningssystemet e-Wärna och är i princip klara redan, andra kanske sorterar, summerar och stämmer av mot budget som bäst. När bankernas årsbesked landar era brevlådor vet vi att ni är redo att lägga sista handen vid årsräkningen. Det kan vara lite klurigt att veta exakt hur man ska hantera alla inkomster, utgifter, bidrag, bistånd, räntor, skulder, avgifter, avkastningar - ja, allt som kan hända i människors ekonomi under ett helt år.

Den här nyheten kommer att uppdateras med fler tips grundat på de frågor vi får och det vi ser i era årsräkningar när vi granskar dem.

Här kommer exempel på några vanliga fel - och hur du rättar till dem!
 • Inkomster ska redovisas före skatt (brutto). Det är viktig att bruttinkomsten anges, eftersom den ligger till grund för vem som betalar ditt arvode.
 • Skatten ska redovisas som en utgift. Vanligt fel är bland annat att man anvvänder beloppet efter skatt (netto) och även har skatten som en utgift.
 • Kontantprincipen gäller, kolla att utgifter och inkomster redovisas på rätt år. Det är kontoutdragets datum som styr, inte när du bokfört inkomster eller utgifter.
 • När det gäller fonder och värdepapper behöver du använda samma typ av uppgifter på ingående och utgående värde (kontrollera om du använder nominellt värde eller marknadsvärde på en investering).
 • Överföringar mellan egna konton som ställföreträdare har hand om, behöver inte redovisas som inkomster och utgifter, till exempel en överföring från transaktionskontot till överförmyndarspärrat sparkonto.
 • Om du för över fickpengar från transaktionskontot du har hand om till ett konto huvudmannen sköter helt själv - då ska det redovisas som en utgift.
 • Kontrollera att du inte har för mycket pengar på transaktionskontot, det konto som du hanterar som god man. Enligt beslut i Överfömyndarnämnden 2016 får beloppet vara högst 0,5 prisbasbelopp.
 • Du ska undvika att hantera kontanter åt huvudmannen, men om du har kontanter som är huvudmannens per den sista december, så ska de redovisas som tillgångar.
 • Det sista du gör, innan du skickar iväg årsräkningen är att kolla igenom att du skickar med precis det vi ber om. Är alla underlag med? Har du kontrollerat om du ska skicka in underlag för fördjupad granskning?

 

 • Om inget annat hjälper: lägg ifrån dig årsräkningen och alla papper. Logga ut från datorn. Ta en promenad och en fika. Rensa hjärnan. Sen kollar du igenom årsräkningen igen - i lugn och ro.
Årsräkningen är inte allt - tips om redogörelsen
 • Kontrollera omfattningen på just ditt uppdag och fyll i alla frågor.
 • Du behöver tacka ja eller nej till arvode.
 • Har du frågor om handikappersättning? Försäkringskassan kan informera om vad som gäller för just din huvudman.
 • Vet du om din huvudman betalar rätt avgift för vård- och omsorg? Du når debiteringsgruppen via Servicecenter, de kan informera om vad som gäller för just din huvudman.
 • Läs noga igenom kriterierna för arvodesnivåer. Skriv ett förtydligande om det behövs. Kom ihåg att poängtera om det har hänt något utöver det vanliga under året, kanske en tidskrävande fastighetsförsäljning, flytt eller arvskifte.
 • För dig som fortfarande redovisar på papper: Det är ganska vanligt att redogörelsen inte är undertecknad - kontrollera att du skrivit under både redogörelse och årsräkning innan du lämnar in.
Hjälp - jag hinner inte lämna in i tid!

Du ska lämna in din årsräkning före 1 mars varje år. Det datumet är fastställt i Föräldrabalken, och är alltså en lag.

Om du till exempel på grund av egen svår sjukdom eller nära anhörigs sjukdom absolut inte kan lämna in årsräkningen före 1 mars ska du ansöka om anstånd. Då skriver du till Överförmyndarkansliet och beskriver varför du inte kan lämna in årsräkningen i tid, och anger ett datum när du kan göra det. Den ansökan måste vara inlämnad före 1 mars, annars kan vi inte behandla den alls.

Om du inte lämnar in årsräkningen kommer du få en påminnelse från oss, där vi informerar om nämndens viteshantering. Ja, det är faktiskt så allvarligt att inte lämna in en årsräkning i tid att Överförmyndarnämnden ansöker hos tingsrätten om att de ska döma ut vite på 5 000 kr om årsräkningen inte lämnas in.

Senast uppdaterad: 2 februari 2017

Publicerad: 2 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?