Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn

Regeringen har nyligen fattat beslut om ett nytt ersättningssystem gällande mottagande av ensamkommande barn och unga.

Den 1 juli 2017 träder de nya reglerna i kraft och kommer innebära att schablonbelopp utbetalas årsvis till landets kommuner istället för det återsökningssystem som för tillfället råder. Ersättningen baseras dels på en fast ersättning om 500 000 kronor, dels på en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många barn som kommunen förväntas ta emot under året.

Du kan läsa mer om det nya ersättningssystemet på Regeringens hemsida.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017

Publicerad: 20 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?