IVO lanserar webbplats och filmer på 14 språk för placerade barn och unga

Vet barn som bor på HVB, särskilda ungdomshem, stödboende
eller familjehem vilka rättigheter de har?

Det är en av frågorna som placerade barn och unga får svar på när de besöker ivo.se/barnochunga.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ber dig som är god man att visa webbplatsen och filmen för det eller de barn som du har uppdrag för.

På webbplatsen,  som är översatt till 14 språk, finns det även
en film som beskriver hur de inspektioner går till som IVO gör regelbundet på HVB, särskilda ungdomshem  och stödboenden, varför de görs och vad en inspektion kan leda till.

Filmen är ett led i att öka kännedomen om IVO hos placerade barn och unga och vad vi kan hjälpa till med.

Barn och unga kan också mejla, ringa eller chatta med IVO:s barn- och ungdomslinje när de vill veta mer om sina rättigheter, eller berätta om det som inte fungerar som det ska i kontakten med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad: 10 april 2017

Publicerad: 10 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?