Information om tv-avgift på vårdinrättning

Flyttar du till en vårdinrättning för att få stadigvarande vård och vårdinrättningen betalar radio- och tv-avgift, behöver du inte betala en egen avgift. Personer med eget boende till exempel i servicehus, ska betala egen radio- och tv-avgift.

Vänd dig till Radiotjänst för att ta reda på om du ska fortsätta att betala egen en avgift på boendet för egen medhavd tv-mottagare. När du kontaktar kundservice ska du uppge namn och adress för det särskilda boendet.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2016

Publicerad: 15 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?