God mans närvaro krävs vid medicinsk åldersbedömning

Viktigt att barnen företräds av sin gode man vid röntgen av knäled samt tänder. Det har förekommit att boendepersonal varit med vid dessa tillfällen och då genomförs inte röntgen.

Information återfinns på Rättsmedicinalverkets hemsida där det bland annat står ” Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.”

https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Senast uppdaterad: 9 juni 2017

Publicerad: 9 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?