Enklare för dig med nya e-tjänster

Nu finns tio nya e-tjänster för gode män och förvaltare. Vi har testat e-tjänsterna med en mindre grupp gode män och fått mycket positiv feedback. Det leder till mindre pappershantering och en enklare vardag både för er gode män och för oss på kansliet.

Bland nyheterna märks möjlighet att lämna in förteckning, ansöka om uttagsmedgivande från överförmyndarspärrat konto, lämna in yttranden till oss i olika ärenden, ansöka om samtycke till fastighetsförsäljning. Du ser när kansliet har avslutat sin handläggning och beslutet är på väg.

Du hittar alla våra e-tjänster direkt från www.orebro.se/godman under rubriken E-tjänster, eWärna och blanketter. 

Vi är - tillsammas med er - inne på en digitaliseringresa som ska göra vardagen enklare för både er och oss. Ni ska kunna lägga er tid och ert engagemang på det er huvudman behöver. Vi vill lägga vår tid på information och utbildning, så att vårt tillsynsarbete blir enklare och snabbare - till nytta för huvudmän och gode män.

Digitaliseringsresan fortsätter, och vi gör den tillsammans. Hör av er till oss på kansliet med synpunkter på de e-tjänsterna vi lanserar och kom med förslag på vad ni har störst behov av att göra digitalt framöver.

Senast uppdaterad: 9 mars 2017

Publicerad: 9 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?