Behov av resa för dig som är god man för ensamkommande barn

Det kan hända att du som är god man för ensamkommande barn har behov att, i ditt uppdrag, resa till annan ort för att närvara vid ett möte. Innan du gör detta behöver du i god tid innan mötet kontakta Överförmyndarkansliet.

Om du i ditt uppdrag har behov av att resa till annan ort, för exempelvis asylutredning på Migrationsverket, behöver du i god tid innan mötet kontakta Överförmyndarkansliet samt inkomma med underlag som styrker mötet, detta kan exempelvis vara en kopia på kallelse. Om Överförmyndarkansliet godtar syftet med resan fattas ett resebeslut som gör det möjligt för dig att boka din tågresa tur och retur via Resia. Observera att detta endast gäller din resa, barnets resa ska bekostas av Migrationsverket. Vid frågor gällande barnets resa hänvisas du till att kontakta Migrationsverket.

Ytterligare information som är av vikt att känna till är att Överförmyndarkansliet som regel inte utbetalar milersättning.

Notera att du som god man inte ansvarar för att skjutsa barnet till mötet - du och barnet träffas vid mötet. Det är boendet som ska se till att barnet kommer till mötet, då det är dessa som har hand om den dagliga omsorgen.

Senast uppdaterad: 5 januari 2017

Publicerad: 5 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?