Asylsökande som fått tillfälligt uppehållstillstånd måste ansöka om förlängning innan tillståndet går ut

De som sökt asyl och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd. Om det fortfarande finns skyddsskäl som ligger till grund för ansökan kan en förlängning av uppehållstillståndet göras. God man till ensamkommande barn behöver följa med till Migrationsverket när barnet ansöker om detta.

Observera att ansökan om förlängt uppehållstillstånd måste lämnas tidigast tre månader innan det befintliga uppehållstillståndet löpt ut och senast innan tillståndet går ut. Om ansökan kommer in efter uppehållstillståndet löpt ut finns risk att barnet kan gå miste om studiebidrag.

Ansökan görs vid ett personligt besök på Migrationsverket, barnet och gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren måste då närvara.

De som fortfarande har skyddsskäl för sin ansökan eller har fått uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder har möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd om dessa orsaker kvarstår.

Läs mer om förlängning av uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 22 mars 2017

Publicerad: 22 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?