Meny

Arvode, ersättning och e-lönebesked

Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter.

Om huvudmannen har tillgångar över två prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året betalar hen själv arvodet. Annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet beslutas varje år och du hittar rätt belopp på Skatteverkets hemsida.

Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kronor per år.

Elektroniska lönebesked

För att minska resursförbrukningen av papper och därmed även minska miljöpåverkan har Örebro kommun valt att skicka ut lönebeskeden elektroniskt istället för i pappersformat.

Papperskopian har inte upphört helt utan det finns undantag för dem som saknar tillgång till dator, behöver lönespecifikationen i utbildningssyfte eller utifrån sekretess.

Utförlig instruktion finns här.

Handikappersättning - om huvudmannen själv betalar arvodet

Din huvudman kan ha rätt till handikappersättning för den merkostnad arvode till dig innebär. Det gäller från och med juli månad det år hen fyller 19 år och om hen före 65 års ålder fått funktionsförmågan nedsatt under minst ett år samt:

  • behöver hjälp av annan i den dagliga livsföringen med minst 2 timmar per dag,
  • behöver hjälp av annan för att kunna förvärvsarbeta eller studera,
  • har betydande merkostnader, minst 28,5 procent av gällande prisbasbelopp.

Uppfyller hen inte kravet för hjälpbehov på minst 2 timmar per dag eller merkostnader på minst 28,5 procent av prisbasbeloppet kan hjälpbehov och merkostnader vägas samman.

När det gäller annat samhällsstöd, t.ex. hemtjänst, gruppboende, korttidsvistelse, god man etc. beaktas eventuellt bara kostnaden för insatsen.

Om hen klarar sig själv och inte har några större merkostnader, är hen inte berättigad till handikappersättning – trots nedsatt funktionsförmåga.

Du kan läsa mer om handikappersättning på Försäkringskassans hemsida.

Senast uppdaterad: 29 april 2019

Publicerad: 28 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se