Meny

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att en god man utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Att vara god man är inte ett jobb, utan ett uppdrag som utförs vid sidan av ordinarie arbete.

Vad gör en god man?

God man kan hjälpa sin huvudman (den som har god man) att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

Här kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare är.

Du får utbildning

För att få vara god man eller förvaltare måste du genomföra en utbildning. Det är en webbutbildning som förbereder dig för uppdraget. Du har tillgång till det digitala materialet i ett års tid, och när du får ditt första uppdrag får du en bok som hör ihop med den digitala utbildningen. När du fått första uppdraget kallas du till en informationsträff på överförmyndarkansliet. Efter det erbjuder vi utbildningar i hur du redovisar digitalt till oss, och vi bjuder även in till årliga fördjupningsutbildningar.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta. En individuell prövning görs.

För att kunna bli god man får man inte finnas med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister.

Du anmäler ditt intresse för att bli god man via nedanstående e-tjänst. Du behöver bank-id för att lämna in en intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018

Publicerad: 17 juni 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se