Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidsverksamhet

Hej och välkommen till Ervalla fritids!

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritids, eller skolbarnsomsorg som det egentligen heter. Fritidshem och viss fritidsverksamhet finns oftast i samma lokaler som skolan.

Öppettider

 • Vi öppnar varje dag 6.30.
 • Frukost serveras kl. 7.00
 • På morgonen när det är skola är barnen ute mellan 7.35 - 8.00 Rastvärd (personal) finns ute då.
 • Mellanmål serveras 14.00-15:00
 • Vi stänger 17.30.

Tidigarelagd stängning pga. arbetsplatsträffar

De dagar då det är arbetsplatsträffar stänger fritids kl. 16.15.

APT under hösten då fritids stänger kl 16:15:
Måndag 4 september
Onsdag 11 oktober
Tisdag 14 november
Torsdag 14 december

Målsättning

Vår målsättning är att barnen ska:

 • Känna sig trygga
 • Trivas
 • Ha roligt
 • Fungera i grupp
 • Lära sig att lösa konflikter
 • Lära sig ta ansvar för sina egna och andras ägodelar
 • Stimuleras till meningsfull sysselsättning
 • Känna sig delaktiga och ha inflytande

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet är det viktigt för oss

 • Att barnens scheman är aktuella.
 • Att du alltid kontaktar personalen när du lämnar/hämtar ditt barn på fritids för dagen.
 • Om barnet ska följa med något annat barn hem efter skolan, bestäm dagen innan och meddela oss via telefon eller med lapp från dig som förälder.
 • Sjukdom och ledighet ska meddelas.
 • Att lovlappar lämnas in i tid.
 • Barnen behöver extra kläder på fritids. Märk gärna kläderna.
Dela:

6 augusti 2018 • 15.32

Vi som jobbar här

Ann-Catrine Carlsson
Britt Doss
Sebastian Mäkimaa
Tobias Tapper (till v. 43)
Jenni Kvarnström (från v. 44)
Amanda Ekström

Kontakt

Fritids
Tel. 019-21 35 09
076-496 84 53

Ansökan/Uppsägning

Under länken "Blanketter" hittar du blanketter för ansökan/uppsägning av plats på fritids.

Gemensamma studiedagar för all personal då fritidshemmen är stängda hela dagen:

Ht 2017

tors och fre 17 och 18 augusti
måndag 30 oktober

Vt 2018

fredag 26 januari
fredag 15 juni

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-28 12 16

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola