Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidsverksamhet

Hej och välkommen till Ervalla fritids!

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritids, eller skolbarnsomsorg som det egentligen heter. Fritidshem och viss fritidsverksamhet finns oftast i samma lokaler som skolan.

Öppettider

 • Vi öppnar varje dag 6.30.
 • Frukost serveras kl. 7.00
 • På morgonen när det är skola är barnen ute mellan 7.35 - 8.00 Rastvärd (personal) finns ute då.
 • Mellanmål serveras 14.00-15:00
 • Vi stänger 17.30.

Tidigarelagd stängning pga. arbetsplatsträffar

De dagar då det är arbetsplatsträffar stänger fritids kl. 16.15.

APT under hösten då fritids stänger kl 16:15:
Torsdag 13 september
Tisdag 16 oktober
Måndag 12 november
Onsdag 12 december

Målsättning

Vår målsättning är att barnen ska:

 • Känna sig trygga
 • Trivas
 • Ha roligt
 • Fungera i grupp
 • Lära sig att lösa konflikter
 • Lära sig ta ansvar för sina egna och andras ägodelar
 • Stimuleras till meningsfull sysselsättning
 • Känna sig delaktiga och ha inflytande

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet är det viktigt för oss

 • Att barnens scheman är aktuella.
 • Att du alltid kontaktar personalen när du lämnar/hämtar ditt barn på fritids för dagen.
 • Om barnet ska följa med något annat barn hem efter skolan, bestäm dagen innan och meddela oss via telefon eller med lapp från dig som förälder.
 • Sjukdom och ledighet ska meddelas.
 • Att lovlappar lämnas in i tid.
 • Barnen behöver extra kläder på fritids. Märk gärna kläderna.
Dela:

27 augusti 2018 • 14.37

Vi som jobbar här

Ann-Catrine Carlsson
Jenni Kvarnström
Jessica Nyberg
Anna Stoetzer
Sara Hult

Kontakt

Fritids
Tel. 019-21 35 09
076-496 84 53

Ansökan/Uppsägning

Under länken "Blanketter" hittar du blanketter för ansökan/uppsägning av plats på fritids.

Gemensamma studiedagar för all personal då fritidshemmen är stängda hela dagen:

Ht 2018
tors och fre 16 och 17 augusti
måndag 29 oktober

Vt 2019
fredag 25 januari
fredag 14 juni

 

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-28 12 16

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola