Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshemmet

På Sörbyskolans fritidshem finns barn i åldrarna 6-11år.

fritids

Några ur personalen på fritidshemmet

Dagen på fritidshemmet

Öppettider

Vi har morgonöppet mellan klockan 6.00—8.20. På eftermiddagen öppnar vi i samband med att skolans lektioner slutar. Vi har öppet till klockan 17.30.

Måltider

Vi serverar ingen frukost. Mellanmål äts mellan kl 14 och 15.

Eftermiddagens aktiviteter

Direkt efter att skolan slutat har vi alltid utevistelse. Här betonar vi den fria leken. Vi har olika aktiviteter som utgår ifrån

  • skapande och estetiska uttrycksformer
  • natur och samhälle
  • lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • språk och kommunikation

Eleverna får också vara med och bestämma över aktiviteterna.

Dagens slut

Rutiner för hämtning görs upp med personalen. Vi betonar vikten av att föräldrar alltid kontaktar personal vid hämtning av barn.

Dela:

23 januari 2018 • 13.33

Personal

Berith Ericsson
Charlotta Wahlgren
Marianne Almén                Hans Sandqvist Ellehammer Anita Nilsson               Michael Dahlström           Ulrika Ståhl

Kontakt

Öppettider:
6:00-17:30

Telefonnummer:
213830 Lillfritids

213855 Mellanfritids

213240 Storfritids

 

Skolförvaltning Sydost | Sörbyskolan  | Drakenbergsgatan 77
E-post: sorbyskolan@orebro.se | E-post webbredaktionen: lotta.sandholm@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sörbyskolan