Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

västra delen av skolgården

Alla barn från förskoleklass upp till skolår 6 har rätt till fritidshemsplats, fritids omfattar skolfri tid.

Jimmy Pettersson är fritidssamordnare och kan kontaktas via telefon 019-21 21 13/09 eller via epost: jimmy.pettersson@orebro.se

Avdelningar 2017/2018

Vi har tre olika fritidsavdelningar.


Vattnet (gamla Hoven), nedre botten, närmast gatan. Här finns förskoleklass.

Solen (gamla Svansen), nedre botten, mot skogen: Här finns ettorna.

Vinden (Gamla Storfritids) biblioteket på övre våningsplanet finns elever från årskurs 2 till årskurs 6

Öppettider

Öppettiderna är kl. 6.30-17.30.

Hur gör vi på fritids?

6.00-7.30 är vi på Vattnets fritidsavdelning och då finns möjlighet för eleverna att äta sin medhavda frukost. Från 7.40 och tills skolan börjar är alla elever ute på skolgården. 
Fritids börjar sedan direkt efter att skoldagan har sitt slut. Det erbjuds olika aktiviteter på respektive avdelning både inne och ute. Mellanmålet äter Vattnets avdelning 14.00 Solen 14.10 Vinden 14.20 och 14.30 beroende på när de slutar på dagen. Efter mellanmålet går eleverna till respektive avdelning där flera aktiviteter erbjuds. Se respektive avdelning för aktuellt schema

Vid ca. 16.30 slås de tre avdelningarna ihop på Vattnet.

Om du har frågor om placering angående förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg
kan du kontakta Ann-Mari Hjärtmyr på tel 019-21 20 83 eller via epost: annmari.hjartmyr@orebro.se

Dela:

14 november 2017 • 11.09

Kontakt

Fritids Vattnet
tel 019-21 21 13 från 06.30
Fritids Solen
tel 019-21 21 08          Fritids Vinden
tel 019-21 21 09    

Pedagogiskt café, alltid måndagar:
Vi stänger kl. 15.45

4 december

22 januari                        26 februari
19 mars
23 april
21 maj

Aktuellt från fritids

Brev till fritidsföräldrar angående arbetsmiljöverkets rapport finns att läsa härPDF

Fritidshemsinformation

Örebro kommun har skapat en folder som heter "Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet"PDF.

I den kan du läsa om vem som får gå på fritids, vad det kostar mm.

Fritidshemsfoldern som delas ut tillalla nya föräldrar och barn hittar du här.PDF

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola