Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Allmänt om fritidshem

Skolbarnsomsorgen är öppen för barn mellan 6 och 12 år (förskoleklass till skolår 6), som har föräldrar som arbetar eller studerar.

Anmälan

När du vill anmäla ditt barn till fritids ska du lämna in en blankett till Förvaltningskansli Förskola och skola.

Uppsägning

När ditt barn ska sluta på fritids måste du meddela det på en särskild blankett. Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Björkhagaskolans fritidshem

Björkhagaskolans fritidshem består av ett fritidshem med två avdelningar.

dominobrickor faller

Social träning

I det sociala samspelet i skola och fritids ställs det krav -formella och informella- på ditt barn. En av våra uppgifter på fritidshemmet är att förankra grundläggande demokratiska värderingar och trycka på förståelse och respekt. Vi hjälper barnen hantera olika sociala situationer enskilt och i grupp. Fritidshemmens uppgift är också att främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


Öppning och stängning

Alla barn startar på en avdelning på morgonen. Klockan 8 går barnen ut på morgonrast. När det ringer in 8.20 går barnen till sina respektive klasser.

Frukost serveras mellan kl. 6.30-7.15 till de barn vars föräldrar börjar 7.30.

När skoldagen är slut tar fritidspersonalen över, och eftermiddagens aktiviteter tar vid.

Mellanmål och val

Mellanmål från kl 13.40 fram till 14.45.
Under mellis äter barnen klassvis F, 1, 2 och 3 i den ordningen.
Efter mellis har barnen antingen utedag eller val inne och ute.
På fritids är det styrda aktiviteter utomhus eller i skolans lokaler.
Våra val är styrda efter våra verksamhetsmål. Inför 2018 präglar våra val på fritids kring våra värdegrunder på skoaln.

Fritidstid

Alla föräldrar måste lämna in ett schema som talar om hur mycket barnet ska vistas på fritids. Tiden barnet får vara på fritids utgår från arbetstid/studietid inklusive restid.

Trygghet

En god föräldrakontakt är av stor vikt för oss, till exempel när du lämnar och hämtar ditt barn. För barnets trygghet och säkerhet är det också viktigt att vi har rätt arbetstider, telefonnummer och adresser till alla föräldrar.

Dela:

20 september 2018 • 14.03

Telefonnummer

Torget (vid stora fritids)
019-21 24 21

Du når enklast rätt fritidspersonal på följande nummer under fritidstid:

Klass F-1
019-21 24 50
019-21 24 19
019-21 24 20

Klass 2-3

019-21 24 52
019-21 24 53

Det kan ibland vara svårt att komma fram på telefon under lektionstid.

Björkhagaskolan | Postadress: Box 31525, 70135 Örebro | Besöksadress: frimärksgatan 2, 70378 Örebro
e-post: bjorkhagaskolan@orebro.se | telefon: 019 211000
Örebro kommuns webbplats
Björkhagaskolan