Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Alla barn från förskoleklass upp till skolår 6 har rätt till fritidshemsplats. Fritids omfattar skolfri tid.

På skolan har vi ett fritidshem uppdelat i två grupper:
yngre fritids (F-1) och äldre fritids (2-6).

Huvudansvaret för verksamheten har våra fritidspedagoger. Förutom dessa finns även förskollärare samt barnskötare bland personalen under eftermiddagstid och på morgonfritids.

Verksamheten ska:

  • Vara rolig och stimulerande.
  • Bygga på insikt om barns utveckling och lärande.
  • Sträva efter ett bra socialt klimat.
  • Väcka intresse för fritidsaktiviteter.
  • Lek och skapande verksamheter i olika former ges stort utrymme på fritidshemmet.
  • Kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera verksamheten.
Dela:

20 december 2017 • 13.50

Tider för fritids

Öppnar 6.30
Stänger 17.30

Frukost 6.30-07.00
Mellanmål 14.00-15.00

Kontakt

Yngre fritids

Samira Lokmic
Ewa Krohn
Karl Bergqvist
Melina Pettersson

Tel. 019-21 50 37,
076-551 18 77

Äldre fritids

Monica Setterman
Mattias Thyberg
Sara Sandberg
Ellinor Franzén

Tel. 019-21 50 38,
076-551 18 86

Fritids stänger kl. 16.00

Onsdag 13/9
Måndag 9/10
Torsdag 16/11
Tisdag 19/12

Vintrosa skola | Besöksadress: Skolgatan 32
E-post: vintrosa.skola@orebro.se | Tel: 019 - 21 50 11

Örebro kommuns webbplats
Vintrosa skola