Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Lundbyskolans fritidshem

Fritidsverksamhet ingår som en del i skolverksamheten. Efter skoldagens slut tar fritidshemmet vid. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och frågor men vi vill även stimulera och väcka nya intressen hos dem. Fritidshemmets verksamhet planeras och följs upp inom ramen för läroplanenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster övergripande mål och kursplan.

Öppettider kl 6.30-17.30

Lundbyskolans fritidshem anordnar olika aktiviteter varje dag. Fritidshemmet består av två hemvister – det Yngre och det Äldre.

Om du önskar nå sitt barn under fritidstid så ringer du:

Yngre fritids 019-21 29 50.  Det finns även mobilnummer att smsa till: 076-551 15 43.

Ädre fritids 019-21 29 35. Mobilnummer 076-551 15 42.


Hur ser en vecka ut på fritidshemmet?

På våra anslagstavlor presenteras de fasta aktiviteterna för eleverna. Det kan vara skapande, fritidsgymnastik, uthomhusaktiviteter och film. Alla dagar har vi förutom de fasta aktiviteterna ett varierat utbud som ändras varje vecka. Det kan vara dans, kortspel, schack, brädspel mm. Eleverna har också möjlighet till fri lek varje dag.

Lekens betydelse "Har ni bara lekt idag?"

Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet för eleverna och den har en central plats i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasin och kreativietet och utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Leken ger även eleverna möjlighet att öva sig i turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet.

Vem har rätt till plats på fritidshemmet?

Om båda vårdnadshavarnaa arbetar eller studerar har ditt barn rätt till fritidsplats. Du som vill att ditt barn ska gå på fritidshemmet måste ansöka om en plats på www.orebro.se  

Säga upp plats

För att säga upp plats på fritidshemmet fyller du i en särskild blankett som finns på www.orebro.se

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar (ca. två månader), uppsägningstiden börjar gälla från den dag blanketten lämnas in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Vid arbetslöshet finns ingen uppsägningstid.

Lämna in tider/skola 24

Barnets vistelsetider registreras på skola24. Logga i portalsidan för vårdnadshavare (e-skola) http://www.orebro.se/barn--utbildning/e24/e-skola.htmlänk till annan webbplats. Grundschemat är underlag  för verksamhetens planering. Barnets tid ska motsvara den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar inklusive restid. Om behovet av fritidhemsplats inte är så stort går det att söka terminsplats (15 dagar/termin).

Kläder

På barnets hylla bör det finnas extrakläder och regnkläder. Kom ihåg att märka dina barns kläder med namn och telefonnummer. Några gånger per termin samlar vi ihop kvarglömda kläder och ber er titta lite extra innan vi skänker vidare till välgörande ändamål.

Mellanmål

Varje dag serveras mellanmål. Yngre fritids äter kl 14.00 och Äldre fritids kl 14.20. Det serveras ett varierat mellanmål som kan bestå av yoghurt, smoothie, frukt och smörgås mm.

Värdesaker

Mobiltelefoner används inte under skol- och fritidstid. Vi ser att mobiler och leksaker lämnas hemma. Skolan/fritidshemmet har inget ansvar för saker som tas med hemifrån. Skolan ersätter inte värdesaker om sådant försvinner.

Dagar då fritidshemmet stänger kl 16.30

Varje månad träffas all personal på skolan för gemensam arbetsplatsträff och då stänger fritidshemmet kl 16.30. Om du behöver barnomsorg efter kl 16.30 denna dag, meddelar du rektor minst 10 dagar innnan aktuellt stängdatum.

13 februari, 14 mars, 9 april, 8 maj, 11 juni.

Studiedagar/stängdagar (dessa dagar har fritidshemmet stängt)

Om du behöver barnomsorg dessa dagar, måste du kontakta rektor minst 10 dagar innnan aktuellt stängdatum.

25 januari, 14 juni.

 

Dela:

24 januari 2019 • 16.35

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan