Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

På fritidshemmet fokuserar vi mycket på psykisk hälsa och sociala relationer. Vårt övergripande mål är att alla barn ska känna sig trygga och må bra.

Vi har två fritidsavdelningar, Norrgården (019-21 59 68), Mellangården (019-21 59 66) som samarbetar och har mycket gemensamma aktiviteter. På måndagar och onsdagar har vi åldersblandad gruppverksamhet inom följande områden: skapande, idrott och utefritids. Detta upplägg bygger på våra idéer om att barnen ska ha ett inflytande när det gäller verksamhetens innehåll, och också en chans för barnen att skapa nya kompisrelationer. Då vi utvärderat vår gruppverksamhet har barnen varit mycket positiva tilll aktiviteterna och vi kommer att fortsätta med gruppverksamhet även nästkommande termin. Under vårterminen har flera barn provat på att producera elektronisk musik och även fått en kort introduktion till programmering. Detta arbete kommer vi att återkomma till när höstterminen startar.

Fritidshemmet (Mellangården) öppnar klockan 06:00 och frukost serveras fram till ca 07:15. Vi stänger 18:00. Vi äter mellanmål i matsalen ca 14:00 och matsalen stänger 14:45. Barn som går i utefritidsgruppen äter alltid mellanmålet ute tillsammans med gruppen.

Tänk på att alltid meddela en pedagog när du hämtar ditt barn! Vi önskar att föräldrar och barn bestämmer dagen innan om någon ska följa med en kompis hem. Vi önskar detta för att minska stress, oro och osäkerhet hos barnen. Det går lika bra att skriva en lapp som att skicka ett sms eller ringa.


Följ gärna vår verksamhet på skolans instagramkonto!länk till annan webbplats


Dela:

20 maj 2016 • 13.40

Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola