Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Fritids omfattar skolbarnsomsorg under skolfri tid. Barnet har rätt till fritids från förskoleklass till och med år 3 när föräldrar arbetar eller studerar (inklusive restid).

När man börjar fritids har man först en inskolning som anpassas efter varje barns behov.

På Askers skola har vi ett fritids som ligger i skolans lokaler med cirka 40 barn inskrivna.

Våra öppettider är 06.00 - 17.30.
Frukost serveras 6:30-7:00 och mellanmål 14.00-14.45

Vi är ute varje dag. I den fria leken tränar barnen det sociala samspelet och därför är leken en viktig del på fritids.

Några gånger i veckan har vi aktiviteter i grupper, där barnen tränar socialt samarbete. Vi har också tillgång till skolans idrottshall. Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag och initiativ, framför allt i den fria leken.

En god föräldrakontakt är av stor betydelse.

För barnets trygghet och säkerhet är det viktigt att vi har rätt arbetstider, telefonnummer och adresser till alla föräldrar.

flickor som leker
Dela:

11 oktober 2017 • 15.3411 oktober 2017 • 15.34

Vi som jobbar här

Mona Axelsson

Markus Pettersson

Elisabeth Ånberg

Kontakt Fritids

Tel. 019-21 59 49
076-551910 

Skolans personalrum
019-21 59 51

Askers skola | Askers kyrkväg 4-6 | 715 94 Odensbacken
E-post: askersskola@orebro.se | Tel: 019-21 59 51
Örebro kommuns webbplats
Askers skola