Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Fritidshem
"Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier" (Skolverkets allmänna råd 2007).
Fritds omfattar skolfri tid som barnet har rätt till från det år hen börjar förskoleklass. När man börjar fritids har man först en inskolning som anpassas efter varje barns behov. På Latorps skola finns det ett fritidshem som heter Sörgården. Omsorgstiden är vårdnadshavares arbetstid/studietid + restid.

En dag på Sörgårdens fritids

Fritids öppnar kl. 6.30 och då serveras frukost för de barn som är schemalagda utifrån vårdnadshavares arbetstid. Innan skolan börjar kl. 8.15 är barnen ute en stund.
På eftermiddagen serveras mellanmål ca kl. 14.30. Fritids stänger måndag till fredag kl. 17, kvarvarande barn går till Körsbärdalen/Blåklockan . Före kl. 6.30 är de barn som behöver omsorg på Björken.


Verksamheten

Varje tisdag har vi "tisdagsmöte". Vi kollar då av och diskuterar läget. Barnen får sen ge förslag på aktiviteter de vill göra under veckan. De väljer också ut "veckans lek". På fritids jobbar vi ibland med teman över tid då vi har planerade aktiviteter. I och med att vi har en uteprofil så är vi ute en stor del av eftermiddagarna. Vår skolgård inbjuder till lek i alla dess former och leken är livsviktig för all slags kunskapsinhämtning. Det är i leken som barnen utforskar sin omvärld, bearbetar sina intryck och kommunicerar med andra. Detta leder till att de blir sociala och empatiska. För att uppnå detta finns vi personal med och stöttar och medverkar på olika sätt.
Dela:

4 augusti 2017 • 13.05

Kontakt

Cecilia Broomé Carlsson
fritidspedagog/
utvecklingsledare

Eva Lindlöf
fritidspedagog

Carina Garp
förskollärare

Ulrika Elisson
fritidsledare

Christina Nilsson
barnskötare

Charlotta Särnholm
barnskötare


019-21 50 40,  21 50 43
076-551 62 30

Fritids stänger kl. 16.00

Höstterminen 2017
Måndag 11/9
Onsdag 11/10
Torsdag 16/11
Tisdag 19/12
Latorps skola | Åsvägen 17 | 719 94 Vintrosa
E-post: latorp.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 43 | Fax: 019-21 50 41
Örebro kommuns webbplats
Latorps skola