Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Information om fritids

Fritidshemmet på Glanshammars skola

Fritids ska ta till vara barnens lust att lära. Vi utgår från nationella målen och tar hänsyn till barnens behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att barn har olika förutsättningar.

Fritids handlar om att stödja barnens sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Barnen får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritids har också ett uppdrag att samverka med förskoleklassen och skolan för barnens bästa i ett helhetsperspektiv. 

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot barnen under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritids bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

Vad styr fritidshem?

  • Fritids regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).
  • Fritids ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.
  • Det finns allmänna råd för fritidshem. De allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en fritidshemsverksamhet som utgår ifrån skollagen och läroplanen och att bidra till att fler barn når målen. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.
Dela:

12 juli 2018 • 12.41

Kontakt

Fritidspersonal

tel. 019-21 53 40

Joakim Willander
Maria G Forsberg
Johan Sjögren
Krister Gelo
Gustav Nylin
Helen Granath

Morgonteamet

Julia Axelsson
Karin Berglund
Eva Kaltea
Thomas Andersson

Öppettider och ansökan

Kl. 6.15 - 17.30

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Glanshammars skola | Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar | E-post exp: katarina.tammi@orebro.se
Tel: 019-21 49 50, måndag–fredag säkrast kl. 7.30–13

Glanshammars skola