Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Vi har öppet kl. 6.45-17.45.

Vid öppning och stängning samarbetar vi med Pirajan, en av förskoleavdelningarna i samma byggnad.

Verksamheten

För att barnen ska få vara med och påverka sin fritidstid har vi fritidsråd. Där får barnen vara med och planera det som ska hända på fritids. Dessutom pratar vi om hur det är på fritids, till exempel om barnen känner sig trygga i verksamheten.

  • Vi är en flexibel personalgrupp som jobbar utifrån elevernas behov.
  • Vi värdesätter att alla elever ska känna trygghet i gruppen. Vi delar in eleverna i mindre grupper, men dessa är inte statiska. Grunden i vårt tänk är att hitta en struktur så att eleverna känner igen sig och på så sätt blir de tryggare.
  • Vi delar upp eleverna i mindre grupper.
  • Fritidsråd
  • Vikten av att elever erbjuds en valfrihet med aktiviteter
  • Vi främjar att elever tar eget ansvar och ger dem utrymme till det.
  • Elevernas idéer skapar vårt fritids.

Vem har rätt till fritidshemsplats?

Om båda föräldrarna arbetar eller studerar har barn från förskoleklassen upp till och med skolår tre rätt till fritidshemsplats hos oss på Guldgruvan. Det finns inget kösystem till fritids men lämna ändå in ansökan i god tid innan barnet behöver börja.

Är ni i behov av fritids eller har frågor ring och prata med oss på 019-21 26 67.

Dela:

7 februari 2018 • 15.19

Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola