Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Välkommen till fritids på Wallerska skolan!

Fritidshemmen är till för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tiden på fritids ska motsvara den tiden föräldrar arbetar/studerar plus restid. På skolan finns tre fritidshem: Smultronstället, Jordgubben och Hallonet

Information om befattning, E-postadress samt telefonnummer finns under vänster-fliken "kontakt-personal".

Rutiner

 • Öppningar och stängningar sker på Smultronstället kl. 6.30 resp. 17.30
 • Jordgubbens fritidshem öppnar 13.00.
 • Hallonets fritids startar när skoldagen för förskoleeleverna är slut.
 • Jordgubben och Hallonets barn kommer över till Smultronstället kl. 16.20
 • Mellanmålet serveras varje dag mellan 14.00-14.30
 • Frukost serveras fram till 7.00

Mål för Jordgubbens, Smultronställets och Hallonets
        Fritidshem läsåret 2017-2018
  
Vi på Fritidshemmen strävar efter att alla barn ska känna sig trygga

 • Vi har tydliga regler
 •  Vi bryr oss om barnen och lyssnar på dem

 
Vi vill att barnen ska lära sig att respektera varandra, ta ansvar och visa hänsyn

 •  Vi vuxna är goda föredömen
 •  Vi vill lära barnen att ta ansvar för sina och andras saker
 • Vi vill att barnen har ett bra språkbruk
 • Vi respekterar att alla barn är olika, och framhäver allas lika värde

Vi anser den  fria leken viktig

 • I leken lär sig barnen samspela med varandra
 •  Barnen lär sig ta hänsyn till varandra och lösa konflikter
 •  Fantasin och kreativiteten stimuleras i den fria leken

 
Vi vill att barnen ska känna glädje när de kommer till fritids

 •  Glädje och humor ska genomsyra verksamheten
 • Barn och föräldrar ska känna sig välkomna till vår verksamhet
 • Viktiga inslag i vår verksamhet ska vara skapande aktiviteter och utevistelse
Dela:

17 januari 2018 • 10.09

Fritidshem       Telefon

Smultronstället21 44 60
Jordgubben21 44 61
Hallonet21 44 51

Fritids stänger tidigare:

En gång i månaden har all personal på Wallerska skolan arbetsplatsträff. Dessa dagar stänger fritids tidigare (16.20):

 • Tisdag 23 januari
 • Onsdag 28 februari
 • Torsdag 5 april
 • Måndag 14 maj

 

Fritidshemmen stänger:

Vårterminen 2018

26 januari

15 juni

Wallerska skolan | Färdemansgatan 103 | Box 31435 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: wallerskaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 10 00

Örebro kommuns webbplats
Wallerska skolan