Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

Skolans och fritidshemmens uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan och fritids främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Fritidshemmen erbjuder omsorg före och efter skoldagens slut. Fritidshemmen skapar en miljö för lärande under hela dagen eftersom fritidshemmens personal också deltar i gruppens arbete under skoldagen.

På Eklunda fritidshem arbetar vi för att se barnet under hela dagen och erbjuda en verksamhet med god kvalitet från kl. 07.00-17.30.

Dela:

29 augusti 2017 • 13.12

Eklundaskolan | Box 312 25 701 35 Örebro | Besöksadress: Hagmarksgatan 1-5
E-post: eklundaskolan@orebro.se | Tel 019-21 37 76
Örebro kommuns webbplats
Eklundaskolan