Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

På Sveaskolan finns ett fritids med tre avdelningar. Blomman, Kojan och Kronans fritids.

Verksamheten
Fritids är till för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. De har rätt att vara på fritids under vårdnadshavarens arbetstid eller studier samt under restid till och från arbete och skola.

Fritids uppdrag
Fritidshemmen har samma läroplan som skolan Lgr11. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och ett stöd i utvecklingen.
Fritidsavdelningarna är tillsammans vid öppning och vid stängning. Detta för att kunna ha en så stor bemanning som möjligt under eftermiddagarna när flest elever är där.

Öppning sker på Blomman kl 6:00.
Dörrarna är låsta till 08:15.
Ringklocka finns på Blommans ingång.
Stängning sker på Blomman kl 17:30.

Schema
Alla vårdnadshavare måste lämna in ett schema efter sin arbetstid som talar om hur mycket eleven skall vistas på fritids.
Detta schema ligger till grund för bemanningen.
Blankett finns att hämta här.länk till annan webbplats
Du kan fråga fråga fritidspersonalen om du behöver hjälp.

Örebro kommun kommer under ht-20 att införa frånvaro och schema digitalt via internet. Det betyder att vårdnadshavare kommer att få logga in i ett system som heter Skola24länk till annan webbplats ( via e-skola) och lägga in sina scheman och frånvaro där.

Frågor om detta kan ställas till micael.edberg@orebro.se eller
019-211030

ANSVARIGA PÅ FRITIDS

Kojan: 019-21 32 42
Micael Edberg
micael.edberg@orebro.se

Blomman: 019 21 31 72
Annica Lang Andersson
annica.lang.andersson@orebro.se

Kronan: 019 21 31 66
Monica Jungander
monica.jungander@orebro.se

Dela:

10 mars 2020 • 17.40

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan