Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

Fritids finns i samma lokaler som skolan. Det är 30 barn inskrivna nu under höstterminen 2016.

Verksamheten


Fritids finns till för föräldrar som arbetar eller studerar. Barnet har rätt att vara på fritids under föräldrarnas arbets- och studietid samt under restid till och från arbete och skola. Omsorg kan ej erbjudas då förälder har semester eller ledig dag. Förälder som är sjuk/sjukskriven eller har vård av sjukt syskon har rätt till omsorg.

På fritids vill vi att barnen ska:

  • känna trygghet
  • ha inflytande
  • utveckla goda kamratrelationer
  • ha en aktiv och utvecklande fritid
legobygge

Aktiviteter


Barnens tid på fritids består till stor del av fri lek med vuxnas närvaro.Flera dag i veckan utnyttjar vi gympasalen för springlek.
Vi har också tänkt oss att starta vår utedag men inte bestämt än vilken dag det blir.Då tar vi vårt mellis med oss och letar upp en bra och rolig plats där vi kan äta den.

I den fria leken tränar barnen det sociala samspelet. Vi lyssnar till barnen och deras önskemål. Vi försöker tillsammans uppfylla dem där barnen tar ett visst eget ansvar att aktiviteten fungerar bra.

Stormöte


Vid behov har vi fritidsmöte. Alla barn som är inskrivna på fritids får då vara med och vi diskuterar om sådant som ej funkar så bra eller om det finns något som vi ska ändra på. Det kan gälla regler eller önskemål om nya leksaker, utflykter eller annat som barnen tycker är viktigt. Fritidsmötet ligger på skoltid så alla barn ska ha möjlighet att vara med.

Kom ihåg

  • Meddela fritids om du inte kan hämta ditt barn på uppgjord tid.(förlängning av tid som gäller samma dag kan fritids erbjuda tid så läng det finns barn på schemat).
  • Meddela schemaändringar i god tid(veckan innan).
  • Kontakta alltid personal när du lämnar och hämtar ditt barn.
  • Meddela om ditt barn hämtas av annan person än brukligt.
  • Vid lov- och studiedagar - kontakta alltid personal vid lämning.
Dela:

29 augusti 2018 • 13.15

Kontakt

Telefon: 019-21 59 88
mobil: 076-551 19 11

Vi jobbar på fritids


Katarina Åkesson
Catarina Franke
Eva-Britt Karlsson
Ulrika Carlsson
Natalie Pärlefalk

Öppettider

Fritids öppnar 6.00.
Frukosten serveras senast 7.15.

Eftermiddagen startar upp 13.00 med utelek.
Därefter, kl.14.00, äter vi mellanmål.

Eftermiddagen fortsätter med fri lek och en fruktstund vid 16.30.
Stängning sker vid 18.00

Fritidshemsinformation


Hampetorps skola  | Sjömansvägen 1 | 715 93 Odensbacken
E-post: hampetorpsskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 55 | Fax: 019 - 21 59 56
Örebro kommuns webbplats

Hampetorps skola