Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

På fritids kan man vara före och efter skoldagens slut från och med att man  börjar förskoleklass. När man börjar fritids sker en inskolning som anpassas efter varje barns behov.

Omsorg hela dagen


På Kryddgårdens fritidshem arbetar vi för att se barnet under hela dagen och erbjuda en verksamhet med god kvalité från  klockan 7.30-17.30.

Fritidshemmen skapar en miljö för lärande under hela dagen eftersom fritidshemmens personal också deltar i gruppens arbete under skoldagen.

Dela:

27 mars 2015 • 07.52

Blanketter - fritids

Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 28