Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Almbro skolas fritidshem - ett aktivitetsinpirerat fritidshem

Öppning och stängning på fritids

Fritids öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 17.30.
Både öppning och stängning sker i Delfinens lokaler. Undantag för fredag eftermiddag då vi stänger på Isbjörnen och även vistas där under eftermiddagen när vi är inomhus.
Frukost serveras fram till klockan 07.00 för de barn vars föräldrar önskar detta. Anmäl till fritids.
Från klockan 07.30 och fram till skolans start, klockan 08.10, har alla barn utevistelse.
Följ med ert barn in när ni lämnar till morgonfritids.

Närvarolistor

När ditt barn lämnas och hämtas på fritids, ansvarar personalen för att det markeras på närvarolistorna.
Mellan klockan 13.00 och 16.20 är en av personalen så kallad "Spindel" och ansvarar för listor med barnens närvarotider. Spindeln är alltid ute och bär väst för att lätt kännas igen. Det är Spindeln ni alltid tar kontakt med vid hämtning och lämning under ovanstående tid. Övrig tid kontaktas personal på avdelningen.
Vid förändringar av närvarotider ska ett nytt grundschema lämnas in. Gäller det en tillfällig ändring av enstaka tid, meddelar ni Spindeln eller personal skriftligen, vid öppning eller stängning. Alternativt skicka med ditt barn ett meddelande till oss. Skriv då även datum!

Följa med en kompis

Om ditt barn ska följa med en kompis hem, vill vi att det är uppgjort i förväg och att ett meddelande lämnats till oss, så att vi vet.

Mellanmål

Mellanmålet serveras i vår matsal från klockan 14.00 - ca 14.30.
Mellanmålet består av olika sorters nyttigt bröd, flera slags pålägg och grönsaker. Till detta serveras möjlk.
Några dagar i veckan serveras dessutom filmjölk/mjölk och flingor och en dag i veckan serveras gröt.
Mellanmålet är även en trevlig stund då det ges möjlighet att prata med varandra. Ibland har vi utemellis om väderleken tillåter (vintertid har vi dock inte utemellis lika ofta).

Aktiviteter

När förskoleklassen och skolan slutar har alla barn utestund tills barnen går till mellanmålet. (Undantaget de äldre barnen som går direkt till mellanmålet då de slutar senare).
I både ute- och innelek ingår skapande och rörelse. Här får barnen möjlighet att träna inflytande, ansvar och demokrati i praktiken.
Fyra dagar i veckan kommer barnen att erbjudas planerade aktiviteter som de kan välja i fall de vill. Det kan till exempel vara bild-, rörelse- och dramaaktiviteter. Aktivitetsvalet styr vilken lokal barnen vistas i.

Lov-verksamhet

När det är lov och studiedagar i skolan är fritids öppet (om det inte är stängdag). I god tid innan lovet, går det ut närvaroformulär till er föräldrar, där ni fyller i ert barns närvaro. Detta är mycket viktigt eftersom vi planerar verksamheten, personalbemanningen och matbeställningarna utifrån detta underlag.

Leksaker och mobiltelefoner

Vi använder våra gemensamma leksaker. Inga medtagna leksaker eller mobiltelefoner hemifrån.

Datorer på fritids

Datoranvändningen är maximerad till 30 minuter om dagen. Personal hjälper barnen med att fylla i namn och tid på en lista vid datorn så att tiden blir rättvist fördelad. Endast webbsidor som är OK.

Information om fritidshem, ansökningar, blanketter med mera

På Örebro kommuns hemsida http://www.orebro.selänk till annan webbplats klickar du enkelt fram till allt som rör fritidshem.

Dela:

23 januari 2018 • 10.34

Kontakt

Tfn 21 40 12


Sjukanmälan

Tfn 21 40 15

Öppettider

Fritids är öppet:
06.30 - 17.30

Arbetsplatsträffar

Följande torsdagar har personalen arbetsplatsträff och fritids stänger klockan 16.00 (torsdagar):

  • 1 februari
  • 1 mars
  • 5 april
  • 3 maj
  • 7 juni

 

Har ni svårt att hämta ert barn till denna tid, kontakta oss i god tid innan.

Följande dagar har personalen fortbildning och fritidshemmen har då stängt:

  • Fredag 16 juni


Almbro skola | Besöksadress: Forngårdsvägen 1 | Postadress: 705 94 Örebro | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almbro.skola@orebro.se | Tel: 019-214015

Örebro kommuns webbplats
Almbro skola