På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Mellanlagring av farligt avfall

Avfall som kan vara skadligt för människor eller vår miljö klassas som farligt avfall. Om du vill mellanlagra farligt avfall någon annanstans än där det uppstår måste du anmäla det till Miljökontoret.

Anmälningsplikt för mellanlagring av farligt avfall

Om du vill mellanlagra avfallet någon annanstans än där det uppstår kallas det mellanlagring.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till:

  • mer än 5 ton oljeavfall
  • mer än 30 ton blybatterier
  • mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • mer än 30 ton impregnerat trä, eller
  • mer än 1 ton annat farligt avfall.

Ska du mellanlagra mer än ovanstående mängder behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ska du mellanlagra avfallet i längre än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas behöver du söka tillstånd för deponi.

Samlas farligt avfall in som en del av producentansvaret behöver du inte anmäla mellanlagringen. Detta gäller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kg blybatterier eller 200 kg annat farligt avfall.

Miljökontoret tar betalt för handläggning av ärendet enligt en av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Vad är farligt avfall?

Avfall, som har egenskaper som gör att det kan medföra skador eller annan olägenhet på människor eller i miljön, klassas som farligt avfall. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc.

Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, rester av lösningsmedel, kylarvätskor, batterier och lysrör. I Avfallsförordningen (2011:927) finns alla avfallsslag som klassas som farligt avfall uppräknade. Farligt avfall ska hanteras skiljt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att det inte orsakar andra skador.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017

Publicerad: 5 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson