Örebromötet

Örebromötet, ett spännande möte för dig som företagare där vi fokuserar på framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv. Inspireras och ta del av goda exempel från några av Örebros företag.

Viktig information

Vi har beslutat att flytta fram Örebromötet till följd av Coronaviruset. Vi har valt att ta beslutet redan nu med respekt för att många har viktiga frågor att hantera i närtid. Örebromötet skjuts upp till ett senare tillfälle och vi återkommer med mer information här på sidan när vi vet mer.

Planerat datum var den 2 april 2020 på temat: Ett attraktivt och hållbart Örebro.

Nu avvaktar vi och följer utvecklingen. Vi vill passa på att tacka för den fina respons, stora engagemang och anmälningar vi hittills fått. Vi hoppas ni vill delta på Örebromötet när vi presenterar ett nytt datum!

Program

Välkomna till ett spännande möte om hållbarhet och vad det innebär för möjligheter för företagen. Vi får bland annat lyssna till Thomas Andersson, regiondirektör LIDL, om hållbarhet inom livsmedelsbranschen och varuhuschef Carina Nordström Sköldh som berättar om IKEA:s hållbarhets- och sociala arbete!

Här hittar du inbjudan med programinnehåll. Ppt, 18.9 MB.

Program

kl.

Aktivitet

8–8.15

Registrering

8.15–8.30

Inledning av Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S)

8.30–9.15

Utbildningsinsatser för dig som företagare! Många möjligheter med yrkesutbildningar för vuxna

Föreläsare: Linus Jonasson och Henny Källden, Örebro kommun

9.15–9.40

Låt inte språket vara ett hinder, det finns andra sätt att lära sig

Föreläsare: Anna-Carin Boman Magnusson, ÖBO

9.40–9.55

Hyr en student? Eller vill du ha en forskare? Låt Örebro universitet skapa möjligheter för ditt företag

Föreläsare: Camilla Ulvmyr och Camilla Nicander, Örebro universitet

9.55–10.15

Fika

10.15–11.15  

Inspireras av goda exempel från näringslivet

11.15–11.45

Panelsamtal och framtidsspaning

11.45–12.10

Spaning på Örebroföretagens starka tillväxt

Föreläsare: Göran Dahlén, Örebro kommun och Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv

12.10–13

Lunchmingel


Den 1 december 2016 anordnade kommunen Örebromötet. Mötet filmades, du kan ta del av det här.

Presentationer från Örebromötet. Ppt, 18.9 MB.

Efter Örebromötet – nu fortsätter vår dialog och samverkan med näringslivet

Örebro kommun vill bli en av Sveriges bästa upphandlingskommuner 2017. Det vill vi åstadkomma genom samverkan och dialog med näringslivet. Örebromötet den 1 december 2016 blev ett första steg på den resan.

Panelsamtal

Panelsamtal deltagare: Magnus Hjalmarsson, vd Kinnarps, Örebro, Lennart Bondeson kommunalråd (KD), Filip Brännström, upphandlingsmyndigheten, Eva Nordlund, upphandlings- och uppföljningschef, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, och Mia Carlén, moderator.

Att nystartade, etablerade, små och stora företag fortsätter utvecklas i hela kommunen är högsta prioritet i vårt arbete med näringslivsfrågor. Vi ska fortsätta förbättra servicen till företagen och möjliggöra för nyetableringar och tillväxt. Det är också angeläget att dialogen mellan kommunen och näringslivet hålls levande på det sätt som gjordes under Örebromötet. Örebromötet blev en bra avstämning för hur arbetet med näringslivsprogrammet går, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD).

På Örebromötet diskuterades olika aspekter av offentlig upphandling och hur vi som kommun kan utveckla arbetssätt tillsammans med näringslivet.

– Örebro kommun ska ta ett helhetsgrepp om upphandlingar och strategiska inköp med regelbundna bransch- och dialogmöten för att främja näringslivet och en hållbar långsiktig samhällsutveckling. Visionen är att Örebro ska bli en kommun i världsklass, säger Eva Nordlund, upphandlings- och uppföljningschef, Örebro kommun.

Slutsatser från Örebromötet:

  • Det är viktigt med dialog innan upphandling, avtalsuppföljning och återkoppling innan förnyad upphandling.
  • När vi som kommun gör en upphandling är det viktigt att vi tänker funktion i stället för att fokusera på vad som ska upphandlas, exempelvis rena ytor i stället för moppade golv. Genom att tänka funktion stimuleras nytänkande och innovation som kan leda till nya marknader och skapa fler arbetstillfällen.
  • Det är viktigt att se över kraven i förfrågningsunderlaget för att bidra till en större marknad och konkurrens. Ett förfrågningsunderlag med tydliga hållbarhetskrav för exempelvis en fordonspark kan begränsa negativa miljöeffekter.
  • Det är viktigt att förenkla och digitalisera förfrågningsunderlagen så att fler har möjlighet att lämna anbud.

Förlängd anbudstid

– För att underlätta för mindre företag att ge anbud har Örebro kommun förlängt anbudstiden och delat upp upphandlingarna. Genom enkla och långsiktiga krav på hållbarhet och ansvarstagande kan kommunens upphandlingar bidra till en positiv utveckling för stora delar av det regionala näringslivet, säger Lennart Bondeson.

– I Örebro upphandlas det för minst 3 miljarder kronor per år. Därför får en väl fungerande upphandling stor effekt på samhället och ger små och medelstora företag möjlighet att utvecklas, bidra till ett bättre klimat, näringslivsutveckling, goda arbetsvillkor, fler jobb och innovationskraft, säger Eva Nordlund.

Ny lag kring offentlig upphandling

  • Riksdagen beslutade den 30 november i år om ett nytt regelverk om upphandling. De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2017 ökar möjligheterna att genom upphandling infria samhälleliga mål. Miljö-, sociala- och etiska hänsyn får större Bland annat ska en leverantör som inte brytt sig om sina skyldigheter kring hållbarhetskriterier kunna uteslutas från en upphandling.
  • Däremot blir det inga skärpta arbetsrättsliga krav om arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal vid offentliga upphandlingar. Vidare får upphandlande myndigheter inte rätt att ställa krav på att företag ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension.
  • Värdet av alla varor och tjänster som produceras och finansieras med offentliga medel uppgick 2014 till cirka 634 miljarder kr och i EU till minst 2 000 miljarder euro årligen.

Medverkande på Örebromötet:

Ellen Hausel Heldahl, projektledare upphandlingsprojekt, Svenskt Näringsliv.

Filip Brännström, chef för enheten för inköpsanalys, avtalsförvaltning och utredning, Upphandlingsmyndigheten.

Lennart Bondeson, kommunalråd (KD), Örebro kommun.

Anne Andersson, kommundirektör, Örebro kommun.

Eva Nordlund, upphandlings- och uppföljningschef, Örebro kommun.

Fredrik Forsberg, näringslivsdirektör, Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?