På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Förskola, skola eller fritidshem – anmäl till Miljökontoret

Du som ska starta en förskola, skola eller ett fritidshem ska anmäla det till Miljökontoret. Du måste även göra en anmälan av livsmedelsverksamhet.

När behöver du göra en anmälan?

En anmälan ska göras:

 • När ny verksamhet ska startas.
 • När lokalerna i den befintliga verksamheten utökas. Även innan uppställning av tillfälliga baracker på en befintlig skola eller förskola.
 • Vid flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler.
 • Vid ägarbyte (vid byte som inte medför några förändringar i verksamheten räcker det att Miljökontoret informeras via mail eller telefon).
 • Om förskoleverksamhet eller fritidsverksamhet påbörjas i en skolas lokaler eller tvärtom.

Varför anmälan och kontroll (tillsyn)?

Miljökontoret i kommunen arbetar förebyggande och besöker skolor, förskolor och fritidsverksamhet regelbundet. Syftet är att förebygga och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten.

Det kan vara till exempel fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, otillräcklig städning eller annat som kan påverka barnens hälsa och miljön.

Hälsoskyddsenhetens tillsyn av förskolor- och skolor Pdf, 671.9 kB.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår. Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas.

Exempel på rutiner som ska finnas inom verksamhetens egenkontroll

 • Rutiner för skötsel och underhåll samt vid reparationer och ombyggnationer.
 • Rutiner för olyckor och andra tillbud, t.ex. allergireaktioner.
 • Rutiner för hantering av klagomål.
 • Rutiner för regelbunden ventilationskontroll.
 • Städrutiner där det framgår hur ofta städning sker, vad som ingår, av vem städningen utförs och vem som har hand om uppföljning.
 • Rutiner för hygien- och smittskydd.
 • Rutiner för hantering av avfall och farligt avfall.
 • Rutiner för hantering av kemikalier.

Mer information hittar du i dokumentet "Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem". Pdf, 135 kB.

Utebliven anmälan

Om verksamheten bedrivs/startas utan att detta har anmälts beslutar Miljönämnden om miljösanktionsavgift som för närvarande är 3 000 kr.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

En handläggningsavgift tas ut för anmälan. Avgiftens storlek beror på antalet elever:

 • mer än 400 elever: 12 240 kr
 • mer än 100 och färre än 400 elever: 10 200 kr
 • högst 100 elever: 8 160 kr
 • förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet eller resurscenter: 8 160 kr.

Förskolor och skolor placeras i en klassningsgrupp utifrån antal avdelningar respektive antal elever. Utifrån klassningsgrupp får verksamheten en årlig tillsynstid, som påverkar hur stor den årliga tillsynsavgiften blir. Avgifterna utgår enligt taxa som beslutas av Kommunfullmäktige.

Kök – anmälan enligt livsmedelslagen

Förutom anmälan av förskola, skola ska också en anmälan av livsmedelsverksamhet ske till Miljökontoret innan start. Anmälan ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelsverksamheter och anmäla registrering av livsmedelsanläggning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson