Taxor och avgifter - avfallstaxa för företag och fastighetsägare

Taxan för de olika abonnemangen ska möjliggöra valfrihet, vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera avfallshanteringen. Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del.

Fast avgift

Den fasta avgiften finansierar gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, batterier, elektronikavfall och kylar och frysar. Avgiften ska också täcka kostnader för hämtning av grovavfall, drift av återvinningscentraler och miljöinsatser på gamla avfallsupplag.

Rörlig avgift

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek, hämtningsintervall m.m.

Exempel på kostnader för flerbostadshus och verksamheter hittar du här. Pdf, 498.7 kB.

För kostnadskalkyl, kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Välj storlek på kärl

Du kan välja mellan fyra olika storlekar på ditt restavfallskärl.

Fyra olika kärl med olika storlekar.

A. 660 liter

Bredd 1260 mm, djup 767 mm.

B. 370 liter

Bredd 755 mm, djup 800 mm.

C. 240 liter

Bredd 580 mm, djup 720 mm.

D. 130 liter

Bredd 475 mm, djup 548 mm.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?