Avfallsrådgivare för verksamheter

Våra experter guidar dig kostnadsfritt i frågor kring avfallsminimering, återbruk, avfallssortering, planering och förbättring av avfallsutrymme.

Så här kan avfallrådgivaren hjälpa dig

Fastighetsägare

Avfallsrådgivaren kan hjälpa dig som fastighetsägare att dimensionera ditt utrymme för avfallsbehållare. Om du har ett välanpassat abonnemang kan det bli både bättre för miljön och för din plånbok.

Avfallsrådgivaren kan även ge dig råd om hur du kan utveckla ditt miljörum för att skapa en tryggare plats för dina boende och bättre arbetsmiljö för fastighetsskötare och avfallshämtare. Du kan också få hjälp med att se över möjligheterna att tillmötesgå kommande lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Vi har även gott om information, tips och broschyrer till dig och dina boende. Våra avfallsrådgivare samarbetar mer än gärna för att hjälpa er att få en så optimal avfallshantering som möjligt!

Fastighetsskötare

Har du problem med överfulla kärl? Eller kanske vill du uppdatera miljörummet med nya skyltar och dekaler? Boka en avfallsrådgivare så kan ni gemensamt titta på förbättringspotentialen i ditt miljörum.

Byggherrar och arkitekter

Ska du bygga ett miljörum eller installera en station med underjordsbehållare? Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till och en hel del olika regler som behöver följas för att avfallet ska kunna lämnas och hämtas på bästa sätt. En avfallsrådgivare kan hjälpa dig redan i planeringsskedet genom att ta fram ett dimensioneringsunderlag, samt ge råd i placering och utformning av miljörum/avfallsstation.

Krögare och restauranger

Vi erbjuder råd och stöd för krögare som vill minska på matsvinnet, öka återvinningen och på så sätt samtidigt minska på kostnaderna. Våra avfallsrådgivare hjälper er att komma igång.

Kontakta en avfallsrådgivare

Här kan du ställa en fråga till våra avfallsrådgivare. Ange ditt telefonnummer eller din e‑postadress beroende på hur du vill ha svar.

Vi hör av oss till dig inom 5 arbetsdagar.
Senast uppdaterad:

Publicerad: