Trafiksäkerhet

Örebro arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet för alla som vistas i trafikmiljön. Det handlar om att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt som genom hastighetsbegränsningar, såsom vägbulor, trafiköar och liknande, men det handlar också om att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas eller dödas i trafiken.

Hastigheter

Hastigheten har en enorm betydelse när det gäller trafikolyckor. Ju högre hastighet, desto större risk för olyckor och ju högre hastighet du har när olyckan är ett faktum, desto större risk att du, eller någon annan, dödas eller skadas svårt. Under 2010 fick stora delar av Örebro och de tättbebyggda områdena i Örebro nya hastighetsgränser. Örebro har under många år arbetat för hastighetsgränsen30 km/h i bostadsområden.

Att frontalkrocka i 30 km/tim är som att falla från första våningen i ett höghus. En av tio oskyddade trafikanter dödas vid krock i denna hastighet. Vid oskyddade trafikanter i trafiken, så som i centrum och bostadsområden, är målet att den tillåtna hastigheten ska vara 30 km/tim. 40 km/tim är tänkt att i första hand användas på länkar i huvudvägnätet där oskyddade trafikanter blandas med trafiken och det finns passager/övergångsställen. Vid gator med separerade gång- och cykelvägar, inga övergångsställen samt få korsningar kan 60 km/tim användas.

Olycksstatistik

Olycksstatistik 2002–2017.

Senast uppdaterad: 30 juli 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!